احمدی نژاد در محاصره http://kawooss3.mihanblog.com 2019-09-11T10:35:16+01:00 text/html 2019-09-01T21:31:20+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان چند توئیت 3 http://kawooss3.mihanblog.com/post/389 <img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/05d7_photo_۲۰۱۹-۰۸-۲۶_۲۰-۲۲-۰۸.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/ilej_screenshot_2019-05-26_کاووس_رکوفیان_در_توییتر_یک_وارونه_فهمی_عمیقی_حسن_روحانی_را_احاطه_کرده_است_دیگر_نمی_توان_گفت_او_مغرض_ا[...].png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/1sve_نها_رئیس_جمهور.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/z46v_دلبرم_دلبر.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2019-08-30T11:56:02+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان جند توئیت 2 http://kawooss3.mihanblog.com/post/388 <img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/4lbl_نظارت_استصوابی.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/8ud5_لاریجانی.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/ixy3_گزارش_عملکرد.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2019-08-29T18:16:53+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان چند توئیت 1 http://kawooss3.mihanblog.com/post/387 <img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/o1t_زنان_بی_حجاب.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/vbll_حق_با_احمدی_نژاده.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/ej92_بابک_زنجانی.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/5x6_عزل_روحانی.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2019-08-28T08:38:29+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان دولت بی کفایت http://kawooss3.mihanblog.com/post/386 <img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/mvxz_photo_2019-08-28_12-06-15.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2019-08-21T16:33:41+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان یارانه ها، مسکن مهر، کارت سوخت http://kawooss3.mihanblog.com/post/384 <div><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/aaij_photo_۲۰۱۹-۰۸-۱۰_۱۲-۳۸-۴۶.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;</div><div><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/7r0u_photo_2019-08-18_10-48-56.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/l9af_photo_۲۰۱۹-۰۸-۱۸_۱۰-۲۱-۱۸.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;</div> text/html 2018-09-07T20:01:57+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان شعور رسانه ای http://kawooss3.mihanblog.com/post/378 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/5cc3a6f5-5069-4157-a09e-a230d62a4b39.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>کانال تلگرامی من<a href="https://t.me/kawooss3" target="" title=""> https://t.me/kawooss3</a> text/html 2018-09-02T17:03:33+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان لیست انگلیسی یا حکم انگلیسی ؟ http://kawooss3.mihanblog.com/post/377 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/1bcb6f3f-0437-4d84-9126-084c82e69ae1.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-09-01T13:36:27+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان گونی در عمل http://kawooss3.mihanblog.com/post/376 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/cca51ef1-cabf-4955-a318-31caee5509b0.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/0f6d0386-e021-4b31-b587-1b5f55336bc3.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br> text/html 2018-08-31T19:53:44+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان ماه محرم و حمایت از مظلوم http://kawooss3.mihanblog.com/post/375 <img src="https://screenshots.firefox.com/rNrXNLC9hGkkeGAr/null" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/d6284f31-f43e-429b-9793-4e708ed66db3.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-26T14:59:49+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان پسرفت http://kawooss3.mihanblog.com/post/374 <font size="3">&nbsp;تقی شهرام که متهم به صدور دستور چندین فقره قتل در تصفیه های خونین درون سازمانی مجاهدین خلق بود در سال 1358 دستگیر شد و دادگاه وی در انقلابی ترین شرایط کشور با تمام حساسیت های موجود برگزار شد؛ فارغ از نقد و بررسی دادگاه وی چندین مورد در نحوء اجرای دادگاه وی به وضوح مشهود بود:<br>1: برگزاری علنی دادگاه با مشارکت اصحاب رسانه و حتی خانواده‌ وی<br>2: اجازه دفاع به متهم در حضور رسانه های آزاد (هر چند درگیری بر سر مشروعیت دادگاه سبب قهر متهم شد)<br>3: اجازه قهر کردن و عدم حضور در دادگاه به متهم<br>4: نقد دادگاه توسط رسانه ها و گروه‌های سیاسی بدون اعلام جرم مجدد!<br>5: کنار کشیدن قاضی دادگاه به علت مشغولیت در قوه مقننه <br><br>بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب و تثبیت وضع کشور شکل گیری بروکراسی کامل و افزوده شدن تجربیات اما شما می توانید شرایط دادگاه مهندس مشایی را که به اتهامات سیاسی و نه جنایی یا امنیتی دستگیر شده است را با این پرونده مقایسه کنید!<br>1: بازداشت یکباره بدون فراخواندن متهم !<br>2: عدم ارائه تصویر کیفرخواست به عنوان حقوق حداقلی هر متهمی! <br>3: عدم برگزاری دادگاه علنی و خلاف گویی مقامات <br>4: ارائه گزینشی و یک‌سویه روند برگزاری دادگاه<br>5: اجبار متهم برای شرکت در دادگاه!<br>6: بیان اتهامات سیاسی-تبلیغاتی و غیر حقوقی نظیر اتاق فکر استکبار جهانی و نفوذ...<br>7: ریاست دادگاه پیش تر در چارچوب یک کنشگر سیاسی تند ترین اتهامات و مواضع را علیه جریان موهوم انحرافی داشته است!<br>8: احدی جرات نقد دادگاه و مجموعه قوه قضائیه را در رسانه های رسمی ندارد!<br>و بماند اینکه کینه شخصی برادران ...<br>و حالا روشن است وقتی از #پسرفت سخن می‌گوییم منظورمان چیست...<br>@Edallat1<br> </font> text/html 2018-08-25T14:39:03+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان دادگاه مشائی http://kawooss3.mihanblog.com/post/372 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/12548023-7cf7-4ba3-a86b-7f1b9d085d83.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-25T07:20:17+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان نیروی انتظامی http://kawooss3.mihanblog.com/post/371 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/83d41add-29f9-4d3f-b9f0-e68af56fcf95.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <img src="https://screenshots.firefox.com/tcbL1GobLaG9qptG/null" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-24T20:40:16+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان استیضاح ترامپ یا . . . ؟ http://kawooss3.mihanblog.com/post/370 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/d1874b1e-6bde-4528-8fb3-b99887a83a3c.png?download=Screenshot_2018-08-22%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%20%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%5B...%5D.png&amp;sig=WWuLioRQLyX2Dd3nORlOcRzkvUA" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-24T10:09:04+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان سخنان رحیم پور http://kawooss3.mihanblog.com/post/369 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/f19d3bd2-4940-4510-89f4-9bcbb5913d71.png?download=Screenshot_2018-08-22%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%20%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%20%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87%20%23%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B2%D8%BA%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%23%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%5B...%5D.png&amp;sig=-TBOOCLeQOEthxaJGiSEaKbyyNQ" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/7ca63d49-eaf5-4a9d-b025-305618cae7bf.png?download=Screenshot_2018-08-22%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%20%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%80%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%20%5B...%5D.png&amp;sig=AVUZkV7of-VtspMIKPPYeCNAVtk" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-22T10:11:43+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان از تلگرام http://kawooss3.mihanblog.com/post/368 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/767f4fb6-ad3c-4e6b-a8c4-7f46daaa8d54.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><div><br></div><div><img src="https://screenshots.firefox.com/XcEdA4gPTc1eetmt/null" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/3d610848-a30a-4c51-8a44-1cf5aef86948.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div>