احمدی نژاد در محاصره http://kawooss3.mihanblog.com 2020-02-27T12:43:28+01:00 text/html 2020-02-06T00:48:53+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان نقدی بر کلام رهبری http://kawooss3.mihanblog.com/post/390 <font size="3">&nbsp;( نقدی بر این کلام) <br>1-&nbsp; فرمودند: { حمله به شورای نگهبان از غلط ترین کارهاست. شورای نگهبان مرکب از شش فقیه&nbsp; عادل و شش حقوق‌دان برجسته منتخب مجلس، در قانون اساسی شأنی دارد و مجموعه ای قابل اعتماد است چگونه انسان می تواند به راحتی این مجموعه را به غرض ورزی درباره برخی افراد متهم کند...} <br>2-&nbsp; چگونه؟ با نگاهی به عملکرد این مجموعه.&nbsp; همین چند ماه پیش بود که #صادق_لاریجانی عضو این شورا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن نامۀ سرگشاده را خطاب به #محمد_یزدی،&nbsp; عضو دیگر این مجموعۀ عادل نگاشت و او را دارای #اختلال_حواس نامید.&nbsp; محمد یزدی هم حملۀ تندی به لاریجانی کرد و از میراث پدر وی پرسید.<br>3-&nbsp; اما این شورا را در قانون وضع کردند و نام آن را "نگهبان" نهاده اند تا نگهبانی دهد که امثال #حسن_روحانی از فیلتر عبور نکنند و متصدی امور نشوند. وقتی حسن روحانی می شود رئیس جمهور، یعنی فیلتر معیوب و سوراخ است.&nbsp; آیا شورای نگهبان و دست کم فقهای آن مثل جنتی، شاهرودی، مؤمن و ... از گذشتۀ حسن روحانی، خوی اشرافی وی، مرعوبیت وی در برابر بیگانه، میل به عقب نشینی و دادن امتیاز به دشمن، رفت و آمد 17 ساله به انگلیس، مشکلات خانوادگی وی، عملکرد او درسال 82 و 83 و تعطیلی هسته ای کشور در آن سال ها، خبر نداشتند؟ قطعا خبر داشتند. بنابر کدام ادله و سوابق هم در سال 92 و هم در سال 96، این "مجموعه عادل و قابل اعتماد" گواهی و شهادت دادند که حسن روحانی، فردی امین، باتقوا، مدیر، مدبر، دارای حسن سابق و از رجال ملی_مذهبی کشور است؟&nbsp; دست کم برای این خبط و خطای سهمگین و پرهزینه، باید عذرخواهی و دست جمعی استعفا می دادند.<br>4-&nbsp; بحث "غرض ورزی" نیست. بحث عملکرد غیر شفاف و سوال برانگیز است. می پرسیم چرا فلان کاندیدا یک دوره تایید صلاحیت، دور بعد رد صلاحیت، دور بعد تایید، دور بعد رد می شود. چگونه؟<br>5- وقتی این شورا برای افکار عمومی ملت، شأنی قائل نیست، چرا نتوان آن را متهم به سیاسی کاری و مهندسی کرد؟&nbsp; هاشمی رفسنجانی 8 سال رئیس جمهور و بعد هم تا پایان عمر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. وی در سال 92 برای ریاست جمهوری، از سوی شورای نگهبان، رد صلاحیت شد. محمود #احمدی_نژاد هم 8 سال رئیس جمهور و منشأ خدمات مردمی بسیاری برای نظام بوده است. وی را هم در سال 96 برای ریاست جمهوری مجدد، رد صلاحیت کرده اند. خب، دست کم انتظار می رفت به احترام مردم ایران، فیلم کامل آن جلسه ای که در آن شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند که این دو فرد صلاحیت ندارند برای ملت پخش می شد. چرا نشد و تا امروز هم نشد و نمی شود؟ یک مجموعه عادل و قابل اعتماد چرا غیرشفاف و غیرپاسخگوست؟<br>6- چه می توان گفت به مجموعه ای که علیرغم علم به گذشته و عملکرد 8 ساله #میر_حسین موسوی در زمان نخست وزیری، باز در سال 88 وی را برای ریاست جمهوری ، لایق و امین می داند؟&nbsp; بعد از عملکرد کروبی در #مجلس_ششم و&nbsp; رفتار او در انتخابات 84 ، چگونه باز وی برای منصب ریاست جمهوری در 88 تایید صلاحیت می شود؟<br>7-&nbsp; بعد از تدوین قانون اساسی در سال 1358، الف؛ تنها کمتر از&nbsp; ده سال بعد، رجال سیاسی و مقامات کشوری فهمیدند که این قانون مشکلات عظیمی دارد. از جمله شرط "مرجعیت برای رهبری" که بعد از فوت امام خمینی، موقتا این اصل را تعطیل و نادیده گرفتند تا بتوانند آقای خامنه ای را به عنوان رهبر جدید معرفی کنند زیرا حقیقتا دریافتند که در میان مراجع، کسی که در حد رهبری نظام باشد، نیست. ب، از مشکلات و اختلافات ریاست جمهوری و نخست وزیری فهمیدند که بودن همزمان این دو منصب، لازم نیست. پس نخست وزیری حذف شد.&nbsp; ج از اختلافات شورای نگهبان و محلس، فهمیدند که نهادی به نام "مجمع تشخیص مصلحت نظام" لازم است و آن را در بازنگری قانون اساسی، وارد کردند.<br>8- با توجه به موارد شماره 7، اکنون می توان گفت که بعد از 40 سال و با نگاهی به عملکرد انتخاباتی شورای نگهبان، باید کار برگزاری و نظارت بر انتخابات اساسا از زیر نظر وزارت کشور و این شورا بیرون، و تحت اختیار یک نهاد تعریف شدۀ دیگر در قانون قرار گیرد. اصرار بر اینکه تا همیشه این شورا با این گذشته، متصدی انتخابات باشد و رد هرگونه منفی نگری و انتقاد برجسته به آن، با اصل انعطاف حاکمیتی و واقع نگری در عمل، منافات دارد.</font> text/html 2019-09-01T21:31:20+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان چند توئیت 3 http://kawooss3.mihanblog.com/post/389 <img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/05d7_photo_۲۰۱۹-۰۸-۲۶_۲۰-۲۲-۰۸.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/ilej_screenshot_2019-05-26_کاووس_رکوفیان_در_توییتر_یک_وارونه_فهمی_عمیقی_حسن_روحانی_را_احاطه_کرده_است_دیگر_نمی_توان_گفت_او_مغرض_ا[...].png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/1sve_نها_رئیس_جمهور.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/z46v_دلبرم_دلبر.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2019-08-30T11:56:02+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان جند توئیت 2 http://kawooss3.mihanblog.com/post/388 <img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/4lbl_نظارت_استصوابی.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/8ud5_لاریجانی.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/ixy3_گزارش_عملکرد.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2019-08-29T18:16:53+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان چند توئیت 1 http://kawooss3.mihanblog.com/post/387 <img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/o1t_زنان_بی_حجاب.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/vbll_حق_با_احمدی_نژاده.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/ej92_بابک_زنجانی.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/5x6_عزل_روحانی.png" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2019-08-28T08:38:29+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان دولت بی کفایت http://kawooss3.mihanblog.com/post/386 <img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/mvxz_photo_2019-08-28_12-06-15.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt; text/html 2019-08-21T16:33:41+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان یارانه ها، مسکن مهر، کارت سوخت http://kawooss3.mihanblog.com/post/384 <div><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/aaij_photo_۲۰۱۹-۰۸-۱۰_۱۲-۳۸-۴۶.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;</div><div><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/7r0u_photo_2019-08-18_10-48-56.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;<br><img src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/l9af_photo_۲۰۱۹-۰۸-۱۸_۱۰-۲۱-۱۸.jpg" alt="آپلود عکس" border="0">" alt="" /&gt;</div> text/html 2018-09-07T20:01:57+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان شعور رسانه ای http://kawooss3.mihanblog.com/post/378 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/5cc3a6f5-5069-4157-a09e-a230d62a4b39.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>کانال تلگرامی من<a href="https://t.me/kawooss3" target="" title=""> https://t.me/kawooss3</a> text/html 2018-09-02T17:03:33+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان لیست انگلیسی یا حکم انگلیسی ؟ http://kawooss3.mihanblog.com/post/377 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/1bcb6f3f-0437-4d84-9126-084c82e69ae1.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-09-01T13:36:27+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان گونی در عمل http://kawooss3.mihanblog.com/post/376 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/cca51ef1-cabf-4955-a318-31caee5509b0.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/0f6d0386-e021-4b31-b587-1b5f55336bc3.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br> text/html 2018-08-31T19:53:44+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان ماه محرم و حمایت از مظلوم http://kawooss3.mihanblog.com/post/375 <img src="https://screenshots.firefox.com/rNrXNLC9hGkkeGAr/null" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/d6284f31-f43e-429b-9793-4e708ed66db3.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-26T14:59:49+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان پسرفت http://kawooss3.mihanblog.com/post/374 <font size="3">&nbsp;تقی شهرام که متهم به صدور دستور چندین فقره قتل در تصفیه های خونین درون سازمانی مجاهدین خلق بود در سال 1358 دستگیر شد و دادگاه وی در انقلابی ترین شرایط کشور با تمام حساسیت های موجود برگزار شد؛ فارغ از نقد و بررسی دادگاه وی چندین مورد در نحوء اجرای دادگاه وی به وضوح مشهود بود:<br>1: برگزاری علنی دادگاه با مشارکت اصحاب رسانه و حتی خانواده‌ وی<br>2: اجازه دفاع به متهم در حضور رسانه های آزاد (هر چند درگیری بر سر مشروعیت دادگاه سبب قهر متهم شد)<br>3: اجازه قهر کردن و عدم حضور در دادگاه به متهم<br>4: نقد دادگاه توسط رسانه ها و گروه‌های سیاسی بدون اعلام جرم مجدد!<br>5: کنار کشیدن قاضی دادگاه به علت مشغولیت در قوه مقننه <br><br>بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب و تثبیت وضع کشور شکل گیری بروکراسی کامل و افزوده شدن تجربیات اما شما می توانید شرایط دادگاه مهندس مشایی را که به اتهامات سیاسی و نه جنایی یا امنیتی دستگیر شده است را با این پرونده مقایسه کنید!<br>1: بازداشت یکباره بدون فراخواندن متهم !<br>2: عدم ارائه تصویر کیفرخواست به عنوان حقوق حداقلی هر متهمی! <br>3: عدم برگزاری دادگاه علنی و خلاف گویی مقامات <br>4: ارائه گزینشی و یک‌سویه روند برگزاری دادگاه<br>5: اجبار متهم برای شرکت در دادگاه!<br>6: بیان اتهامات سیاسی-تبلیغاتی و غیر حقوقی نظیر اتاق فکر استکبار جهانی و نفوذ...<br>7: ریاست دادگاه پیش تر در چارچوب یک کنشگر سیاسی تند ترین اتهامات و مواضع را علیه جریان موهوم انحرافی داشته است!<br>8: احدی جرات نقد دادگاه و مجموعه قوه قضائیه را در رسانه های رسمی ندارد!<br>و بماند اینکه کینه شخصی برادران ...<br>و حالا روشن است وقتی از #پسرفت سخن می‌گوییم منظورمان چیست...<br>@Edallat1<br> </font> text/html 2018-08-25T14:39:03+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان دادگاه مشائی http://kawooss3.mihanblog.com/post/372 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/12548023-7cf7-4ba3-a86b-7f1b9d085d83.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-25T07:20:17+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان نیروی انتظامی http://kawooss3.mihanblog.com/post/371 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/83d41add-29f9-4d3f-b9f0-e68af56fcf95.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <img src="https://screenshots.firefox.com/tcbL1GobLaG9qptG/null" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-24T20:40:16+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان استیضاح ترامپ یا . . . ؟ http://kawooss3.mihanblog.com/post/370 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/d1874b1e-6bde-4528-8fb3-b99887a83a3c.png?download=Screenshot_2018-08-22%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%20%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%5B...%5D.png&amp;sig=WWuLioRQLyX2Dd3nORlOcRzkvUA" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-24T10:09:04+01:00 kawooss3.mihanblog.com کاووس رکوفیان سخنان رحیم پور http://kawooss3.mihanblog.com/post/369 <img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/f19d3bd2-4940-4510-89f4-9bcbb5913d71.png?download=Screenshot_2018-08-22%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%20%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%20%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87%20%23%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B2%D8%BA%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%23%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%5B...%5D.png&amp;sig=-TBOOCLeQOEthxaJGiSEaKbyyNQ" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/7ca63d49-eaf5-4a9d-b025-305618cae7bf.png?download=Screenshot_2018-08-22%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%20%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%80%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%20%5B...%5D.png&amp;sig=AVUZkV7of-VtspMIKPPYeCNAVtk" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">